شاید، هیچ وقت، همه چیز، درست نشود

shahr&ensan

شاید، هیچ وقت، همه چیز، درست نشود

Rate this post


 

 

 

یکی از افکار دائمی من این است که آیا  برای خواندن هر  آن چیزی که فکر می کنم در زمان زنده ماندن تا حدودی پاسخی را برای  سوالاتم از زمین و زمان فراهم می سازد ، فرصتی خواهم داشت؟ امیدوارم در صورت باقی ماندن فرصت همچنان پادرکاب از جهل در آمدن باشم.

در این جاهل در حال تلاش برای فهمیدن امروز چیزی در ذهنش نجوا می کرد .

آیا فکر می کنید شما روزی را خواهید دید که همه چیز با هم درست باشد؟

فکر می کنید که روزی می رسد که نه تنها هیچ کینه بین دو انسان نباشد که هیچ دشمنی ای میان هیچ ملتی نباشد ؟

فکر می کنید که روزی می رسد که همه زندگی در این دنیا را از نطقه ای برابر آغاز کنند ؟

فکر می کنید روزی می رسد که اگر کسی که با دیگران از یک نقطه آغازید وقتی پیشرفت نه خودش بی خود منتش را بر دیگران بگذارد و دیگران هم نخواهند سر به تن او نباشد ؟

فکر می کنید روزی می رسد که اقلیت و اکثریتی میان شما نباشد و هر چه هست انسانیت باشد و احترام به روح و روان یکدیگر ؟

اینگونه بود که به این فکر افتادم که آیا واقعا ایده صلح ایده ای است امکان پذیر ؟

چگونه صلح امکان پذیر خواهد بود تا زمانی که اساسا ما انسانها به محدودیت شناختی و خطاهای شناختی  دچاریم؟

چگونه صلح امکان پذیر است تا زمانی که نخواهیم قبول کنیم بر خلاف ظاهر امر ما انسانها آنقدر هم که باید به حقیقت دسترسی نداریم ولی به خوبی از هنر دستکاری واقعیت برخورداریم ؟

انسان این حیوان به ظاهر ناطق به زمین و زمان و تاریخ رحم نمی کند و اما خودش را اشرف مخلوقات می داند چگونه ممکن است این طبیعت روی صلح میان انسانها را به چشم ببیند ؟

این همه سند بین المللی تلاش دارد تحت عناوین مختلف یورو و هزاره سوم و… زمینه برای گستراندن توسعه وصلح پایدار فراهم سازد. اما چگونه ؟

تا وقتی به این دنیا به همه انسانها به چشم واحدی نمی نگرد و تا زمانی که این همه از نداستن در عذابند ولی برعکس بر علامه بودن خود مفتخرند ؟

اینگونه می شود که شاید هیچ وقت همه چیز درست نشود.

هر وقت انسانها به نادانی خود معترف شدند و دانستند که آن چنان که فکر می کنند به حقیقت دسترسی ندارند.

هر وقت در این دنیا همه از نقطه ای واحد آغاز کرده باشند .

هر وقت انسانها در این دنیا مسئولیت پذیرشوند .

هر وقت انسانها دست از این هنر مضحک دستکاری واقعیت دست برداشتند .

و از همه مهمتر هر وقت به انسانها در این دنیا فهمیدن که انصافا تنها نان زحمتْ خوردن دارد نه نان چاکری!

در اینصورت شاید همه چیز با هم درست شود

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *