داستان کوتاه شنل گوگول; شاید، روایتی از ناپایداری و نااطمینانی در حیات انسان

      اگر شما هم اشتیاق زیادی به مطالعه رمان های معروف به ویژه رمان های خارجی داشته باشید; احتمالا مطالعه آثار نویسندگان بزرگ ادبیات روسی هم در لیست مطالعه شما قرار داشته باشند مثل تولستوی و داستایوسکی و… حال اگر شما هم با داستان کوتاهی مواجه شوید که داستایوسکی آن را با عبارت …

نظریه پردازی سوفسطایی برخی از افراد

    نوشته حاضر بسان سایر نوشته های من و البته با کمترین استناد به مستندات ادبی و علمی صرفا مرقومه ای است الکترونیکی از  تاملی درونی یا شاید حدیث نفس اینجانب در چند روز اخیر، پس هیچ گونه ادعایی در ورای ظاهر آن وجود ندارد و علاوه بر حق نقد خواننده احتمال نقد آن …

اندیشیدن به آثار و کارآمدی تصمیمات فردی (۲)

      پیش از این در قسمت اول این مطلب اعلام کردم که گرچه تردیدی به مقصود خودم ندارم اما در نحوه بیان و کفایت محتوایی آن چندان یقینی ندارم با اینحال می نویسم تا شاید در آینده همین ایده را بهتر و بهتر سازم. در ادامه نوشته قبلی قرار بر این شد که …

اندیشیدن به آثار و کارآمدی تصمیمات فردی ( ۱ )

      نوشته زیر طبق معمول نوشته ای است که جز با هدف تمرین نوشتن و بهتر اندیشیدن و ثبت نحوه تفکر فعلی هدف دیگری ندارد و علاوه بر انتقاد مخاطب همواره بنا به تغییرات اندیشگی حاصل از مطالعه و تجربه ، احتمال نقد یا اصلاح این نوشته حتی توسط خود نویسنده وجود خواهد …

ماجرای ایجاد عادات مثبت و حذف عادات منفی و دارن هاردی

تمرین برای عادت

      اخیرا کتاب اثر مرکب دارن هاردی را مطالعه کردم. تصمیم داشتم از این کتاب چیزی ننویسم تا وقتی که خودم شخصا به نکات و تذکرات هاردی عمل کرده باشم و در خصوص این کتاب هم به عامل بی عمل دچار نشوم. اثر مرکب نه یک کتاب علمی که کتابی توصیه محور اما …

شاید، هیچ وقت، همه چیز، درست نشود

shahr&ensan

      یکی از افکار دائمی من این است که آیا  برای خواندن هر  آن چیزی که فکر می کنم در زمان زنده ماندن تا حدودی پاسخی را برای  سوالاتم از زمین و زمان فراهم می سازد ، فرصتی خواهم داشت؟ امیدوارم در صورت باقی ماندن فرصت همچنان پادرکاب از جهل در آمدن باشم. …

انتخاب و رضایت

انتخاب و دلهره و رضایت

      پیش از این در بشر یعنی دلهره از این نوشتم که چیزی که واضح است این است که تمامی انسانها به نوعی محدود به وضعیت غیر اختیاری بودند و هستند و خواهند بود. وضعیت غیر اختیاری  هم می تواند محیط زندگی ، شرایط فیزیکی ، خصایص روانی و شخصیتی ، سطح برخورداری …

بشر یعنی دلهره

و تصمیم و دلهره در زندگی انسان

      جبر و اختیار، جبری مسلک ها درست می اندیشند ؟ یا اختیار اندیشان؟ شاید هیچ کدام، شاید هر دو. چه بیهوده بحثی است. نوزادی که همین لحظه که این متن نوشته می شود و خوانده می شود، در میان بلا و آشوب چشم به این دنیا می گشاید ، مگر  جز عذاب …

محبت ، گوهر است ، محبت نامشروط ، گوهر کمیاب

    نوشته زیر قرار نیست ، مقاله ای مستند و جامع و تحلیلی باشد ، اسفنامه ای است پس از شنیدن خبری دردناک ، شاید نتوانم آنچه را که درنظر دارم به خوبی و کمال برسانم ، اما تصور می کنم نوشتن این اندوهنامه ، بی فایده نباشد. خبر برمی گردد به چند روز …

یا بشین و بنال یا پاشو و بجنگ

    متن زیر چیزی جز مقداری غرولند کردن و تلنگر و نیشگون زدن به خود چیز دیگری نیست پس قطعا بنا به مراتب احتمال منسجم نبودن و ناقص بودن آن در آن وجود دارد. دارم با خودم فکر می کنم که اصلا حقم همین است. چطور مگه؟ مگه می شود بخواهی، سرِخود راه خودت …