چه زمانی مطالعه کتاب جرات می خواهد؟

    امروز حین مطالعه کتاب ، لحظاتی ،ذهنم مشغول این مسئله شد که اساسا ما انسانها تا چه حد تمایل به شنیدن حقیقت و تحمل پذیرش آن را داریم؟ آیا حقیقتی که بخواهد امید و آرامش برای ادامه زندگی را بگیرد، شومی و نحسی ای بیش نیست و دروغ و کذبی که چاشنی امید …

تاثیر چیرگی ذهنیات محیطی در تصمیم گیری

    آنچه که در این نوشته مانند مابقی نوشته های نویسنده بیان می شود صرفا یک برداشت و مدل ذهنی شخصی است و احتمالا در صورت پی بردن به نادرستی چنین تلقی ای ( از رهگذر مطالعه ، تجربه ، نقد دیگران و…)  این نوشته مورد نقد و بررسی نویسنده هم قرار خواهد گرفت. …

انسان برتر قطعا مقلد نیست (۱)…

    به نظر می رسد الگو گرفتن و تقلید یکی از شیوه های مرسوم در مراحل رشد هر فرد انسانی باشد و در مواردی چنین الگوسازی ای هم ضروری باشد که صحبت از آن شاید نه در اینجا ممکن باشد و نه اطلاعات کافی ای در این خصوص در حال حاضر دارم. اما سوال …

لذت از کتابخوانی مغفول واقع نشود…

    چرا برخی انقدر به خواندن کتاب اعتیاد دارند؟ و برخی یا معتاد نیستند یا صرفا به صورت تفننی کتاب می خوانند؟ این سوال و همچنین برخی سوالهای دیگر حول کتاب را آنهم نه به این شکل ، بلکه به نحو مرسوم تری بسیاری از دوستان کتابخوان وحرفه ای من در پی پاسخی برایش …