آرشیو برچسب ها: القائات محیطی

تاثیر چیرگی ذهنیات محیطی در تصمیم گیری

تاثیر چیرگی ذهنیات محیطی در تصمیم گیری ۵ (۱۰۰%) ۱ vote     آنچه که در این نوشته مانند مابقی نوشته های نویسنده بیان می شود صرفا یک برداشت و مدل ذهنی شخصی است و احتمالا در صورت پی بردن به نادرستی چنین تلقی ای ( از رهگذر مطالعه ، تجربه ، نقد دیگران و…)  …