آرشیو برچسب ها: حکمت و زندگی

نوع اندیشه برای حفظ آرامش در مصائب و دشواری ها

نوع اندیشه برای حفظ آرامش در مصائب و دشواری ها ۴ (۸۰%) ۵ votes     شاید کمتر انسانی باشد که در مقطعی از زمان یا دائماً دشواری زندگی و طعم تلخ حوادث بد ، نا امیدی و ناشادمانی را نچشیده باشد. واقعا راهی برای استوار ماندن و شادمانه زیستن و دفع رنج در چنین …