آرشیو برچسب ها: رضایت از زندگی

هر انسانی در دنیای خودش زندگی می کند( ۴ ویژگی دنیا هر انسان.)

دو انسان پشت به هم هستند که سرشان در دنیا خودشان است

هر انسانی در دنیای خودش زندگی می کند( ۴ ویژگی دنیا هر انسان.) ۳.۳ (۶۵.۳۸%) ۲۶ votes     مقدمه : چرا هر کس دنیای خودش را دارد ؟   مدت کمی نیست که وقتی به اظهار نظرها ، رویکردهای مختلف افراد به زندگی و قضاوت های انسانی درباره مقولات مختلف نگاه می کنم به …

اندیشیدن به آثار و کارآمدی تصمیمات فردی (۲)

اندیشیدن به آثار و کارآمدی تصمیمات فردی (۲) Rate this post       پیش از این در قسمت اول این مطلب اعلام کردم که گرچه تردیدی به مقصود خودم ندارم اما در نحوه بیان و کفایت محتوایی آن چندان یقینی ندارم با اینحال می نویسم تا شاید در آینده همین ایده را بهتر و …

اندیشیدن به آثار و کارآمدی تصمیمات فردی ( ۱ )

اندیشیدن به آثار و کارآمدی تصمیمات فردی ( ۱ ) Rate this post       نوشته زیر طبق معمول نوشته ای است که جز با هدف تمرین نوشتن و بهتر اندیشیدن و ثبت نحوه تفکر فعلی هدف دیگری ندارد و علاوه بر انتقاد مخاطب همواره بنا به تغییرات اندیشگی حاصل از مطالعه و تجربه …

ماجرای ایجاد عادات مثبت و حذف عادات منفی و دارن هاردی

تمرین برای عادت

ماجرای ایجاد عادات مثبت و حذف عادات منفی و دارن هاردی ۵ (۱۰۰%) ۱ vote       اخیرا کتاب اثر مرکب دارن هاردی را مطالعه کردم. تصمیم داشتم از این کتاب چیزی ننویسم تا وقتی که خودم شخصا به نکات و تذکرات هاردی عمل کرده باشم و در خصوص این کتاب هم به عامل …

انتخاب و رضایت

انتخاب و دلهره و رضایت

انتخاب و رضایت ۴.۵ (۹۰%) ۲ votes       پیش از این در بشر یعنی دلهره از این نوشتم که چیزی که واضح است این است که تمامی انسانها به نوعی محدود به وضعیت غیر اختیاری بودند و هستند و خواهند بود. وضعیت غیر اختیاری  هم می تواند محیط زندگی ، شرایط فیزیکی ، …

بشر یعنی دلهره

و تصمیم و دلهره در زندگی انسان

بشر یعنی دلهره ۱ (۲۰%) ۱ vote       جبر و اختیار، جبری مسلک ها درست می اندیشند ؟ یا اختیار اندیشان؟ شاید هیچ کدام، شاید هر دو. چه بیهوده بحثی است. نوزادی که همین لحظه که این متن نوشته می شود و خوانده می شود، در میان بلا و آشوب چشم به این …