آرشیو برچسب ها: رضایت در زندگی

انسان برتر قطعا مقلد نیست (۱)…

انسان برتر قطعا مقلد نیست (۱)… Rate this post     به نظر می رسد الگو گرفتن و تقلید یکی از شیوه های مرسوم در مراحل رشد هر فرد انسانی باشد و در مواردی چنین الگوسازی ای هم ضروری باشد که صحبت از آن شاید نه در اینجا ممکن باشد و نه اطلاعات کافی ای …