آرشیو برچسب ها: یادگیری

زندگی کردن‌ ، همان یادگیرنده بودن است.

زندگی کردن‌ ، همان یادگیرنده بودن است. Rate this post     شاید اگر قرار باشد برای پایان یا کاهش تدریجی حیات و کیفیت حیات نقطه وشاخصی را تعیین کنیم ، کاهش یادگیری یا به صفر رسیدن آن نقطه و شاخص مناسبی برای این منظور باشد.اگر تاریخ حیات طبیعی نشان از آن دارد که موجود …